Rozwód – ostateczność w walce o lepsze jutro

0
918

Rozwód jest instytucją niemal tak starą, jak samo małżeństwo. I niewątpliwie leży na drugim krańcu tego, co człowiek uważa za dobre i chciane. Wśród najbardziej traumatycznych i stresujących wydarzeń życia badani przez psychologów i socjologów podają właśnie rozwód. Różnie wśród kultur wyglądał sam przebieg rozwodu. Często wystarczyła sama deklaracja przed władzami miasta. Dziś nieodzowna jest obecność adwokata. Adwokat Wrocław lub w Krakowie czy Warszawie może mieć pełne ręce roboty z powodu tych wydarzeń

Nieszczęsny finał małżeństwa

Małżeństwo to moment na który czeka tak wielu ludzi. Przygotowania do niego trwają długie miesiące. Od planowania terminu przez wybór sali, szukanie odpowiedniego zespołu i wysyłanie zaproszeń. Wszystko to pochłania wiele uwagi, sił i cierpliwości narzeczonych i ich bliskich. Gdy jednak nastaje ten dzień, wszystkie troski winny iść na bok, a początek nowej drogi powinien napełnić radością i szczęściem.

Dlaczego zatem tak wiele współcześnie zawieranych małżeństw kończy się właśnie rozwodem? Trudno w tym miejscu zbadać wszystkie przyczyny rozpadu małżeństw. Dość będzie wymienić: niedojrzałość narzeczonych, nieprawidłowa wizja małżeństwa, konsumpcyjny styl życia, nieumiejętność pracy nad sobą i swoim związkiem. Czasem może to być pomylenie zakochania i zauroczenia z miłością, która jest odpowiedzialna i wierna.

Bywa jednak i tak, że rozwód jest nie tyle poddaniem się w walce o związek, ale ratunkiem dla osoby, która w małżeństwie cierpi i jest w jakiś sposób wykorzystywana czy nawet prześladowana. Ratunek taki musi być przeprowadzony przez kompetentnego człowieka, adwokata, którego obowiązkiem jest zbadaniem całej sprawy i ustalenie przyczyny rozpadu małżeństwa oraz określenia po czyjej stronie jest wina, albo przynajmniej jej większa część.

Niewdzięczna praca adwokata

Adwokat w dużym mieście jak Wrocław, Poznań czy Gdańsk, może nie zajmować się niczym innym jak procesami rozwodowymi. Z jednej strony może to się stać jego źródłem utrzymania, a nawet specjalizacją. Z drugiej jednak, musi to być niezwykle ciężka praca, gdy w grę przychodzi spór o związek dwojga ludzi. Niedawno ślubowali sobie wierność i pozostanie ze sobą do końca, a teraz, w wyniku różnych wydarzeń stają przed sobą jako skłóceni ludzi, a często wręcz wrogowie.

Adwokat broniący danej osoby wydobywa na światło dzienne wszystko, co może służyć wywalczeniu sprawiedliwego wyroku, który będzie owocem prawdy i pozwoli na złagodzenie sporu i rozpoczęcie nowej drogi przez rozwiedzionych. Jest to jednak operacja na otwartym sercu poranionych relacji, złamanych obietnic i krwawiącej miłości. Wymaga nie tylko dobrej znajomości prawa ale i współczucia dla pokrzywdzonego.

Rozwód – rozwiązanie ostateczne

Przez wiele lat w Polsce rozwód był czymś nie do pomyślenia. Katolicka moralności, która wyraźnie i nie bez powodów wskazuje małżeństwo jako instytucję nierozerwalną, mocno podkreśla zło jakie niesie za sobą rozwód. Stopniowo jednak stały się one o wiele częstszym zjawiskiem i niejako naturalnym. Katolickie obyczaje, dawniej uznawane przez zdecydowaną większość, dziś są odrzucane jako nierozsądne.

Warto jednak wiedzieć, że także nauczanie katolickie dopuszcza możliwość rozwodu. Abstrahujemy tutaj od możliwości ponownych związków. Jest to jednak rozwiązanie ostateczne, gdy nie sposób inaczej ochronić dobra małżonków. W świetle prawa kościelnego para pozostaje małżeństwem, chyba, że udowodni się jego nieważność (dokonuje się to drodze postępowania sądowego przy obecności sędziego i adwokatów – w każdym mieście diecezjalnym, jak Kraków, Wrocław, Rzeszów i wielu innych, działa taki sąd). Idą za tym konkretne rozwiązania materialne oraz te odnośnie wychowania dzieci.

Rozwód dla ratunku

Rozwód to ostateczne rozwiązanie w walce o lepsze jutro. Może jednak warto najpierw dbać o małżeństwo przez troskę o relację, w drugiej kolejności przez separację, która ma za cel danie czasu i przestrzeni na zmianę myślenia. A dopiero gdy te środki zawiodą, dla ratowania zdrowia, godziwego bytu wejść, wraz z pomocą adwokata, na drogę rozwodu.